top of page
Andere hulplijnen
dll_logo.jpg
download (4).png

Je verhalen delen of je hart luchten helpt. Bijvoorbeeld wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij bent.

Zit je niet lekker in je vel? Heb je problemen op werk, studie of school? Gaat het niet lekker thuis? De Alles Oké? Supportlijn biedt support voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar.

Kennisbank
Capture.PNG

De Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn is het centrale platform waar onderzoek, praktijkvoorbeelden en tips uit het onderwijs over studentenwelzijn samenkomen. Doel: kennisdeling en inspireren.

bottom of page